Hyper Red LED

  Product Typ. Wavelength Wavelength Unit Typ. Brightness Brightness Unit Measurement Current LED Size Radiation Angle Data Sheet Inquiry
C4L CL300HRE LA CL300HRE
640 nm 3 mW 20 mA 3.2 x 1.6 mm 120 °
SL200HRA LA SL200HRA
640 nm 8 mW 20 mA 2.1 x 1.9 mm 120 °
C4L SL500HRE 1 LA SL500HRE
640 nm 10 mW 20 mA 2.1 x 1.9 mm 120 °
TO46 50 vertikal v9 LA TM120HRE
640 nm 5 mW 20 mA 5.3 mm 120 °
BeamLED v9 LA BM10HRE
645 nm 50 mW 50 mA 7 mm 10 °
10 grad radiale LED v5 LA RM10HRE
645 nm 50 mW 50 mA 5.5 mm 10 °
10 grad radiale LED v14 LA RL05HRP
650 nm 2 mW 20 mA 5.5 mm 5 °
10 grad radiale LED v16 LA RM08HRP
650 nm 5 mW 50 mA 5.5 mm 8 °
C4L SL080HRB 3 LA SL080HRB
650 nm 2 mW 20 mA 2.1 x 1.9 mm 120 °
TO46 50 vertikal v19 LA TM080HRP
650 nm 500 µW 20 mA 5.3 mm 120 °
TO46 50 vertikal v2.0 LA TM150HRP
650 nm 800 µW 20 mA 5.3 mm 120 °
Sevengine LA AT020CWH LA AT020HRE
660 nm 6000 mW 1000 mA 32x32 mm 20 °
10 grad radiale LED v4 LA RM10HRA
660 nm 50 mW 50 mA 5.5 mm 10 °
TO46 50 vertikal v8 LA TM120HRA
660 nm 5 mW 20 mA 5.3 mm 120 °

Contact Us